Menü
Pontfelhő és valós kép

Így fokozható az építkezések hatékonysága a drónok BIM-be integrálásával

Milyen előnyök származhatnak a drón technológia és a BIM módszerének egyesítéséből az építkezések tervezési és kivitelezési fázisában?

Építések környezetében mit jelent a BIM kifejezés, és milyen előnyei vannak az alkalmazásának? Illetve hogyan lehet még inkább megfejelni az építkezések hatékonyságát, ha a drón technológiát integráljuk a BIM módszerével?

A cikkben ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk részletesen, a számok nyelvére is lefordítva a BIM és a drónok integrálásának hozzáadott értékét.

Mi az a BIM, és miként forradalmasította az építőipar munkálatait?

A BIM az angol nyelvű „building information modeling” kifejezésből kreált mozaikszó, magyarra fordítva épületinformációs modellezést jelent. Innovatív metódus, nagyban átalakítva az épületek tervezésének és építésének általánosan alkalmazott folyamatait.

A BIM módszerének lényege a 3D-s tervek egyesítése a rendelkezésre álló adatokkal. Vizuálisan, illetve térben egyaránt precíz modelleket hoz létre. Nemcsak tűpontosan mutatja az értintetteknek az építkezések egyes fázisainak a történéseit, hanem a segítségével

  • eredményesen javítható a munkálatok hatékonysága;
  • a kockázatok csökkentése mellett;
  • fokozva ezáltal az építési projektek sikeres kivitelezésének esélyét.

Az építkezési munkálatok megkezdése előtt lerövidíti a visszacsatolási ciklust és egyszerűsíti a nyilvántartás vezetését. A projekt előre haladtával pedig még azelőtt segít a hibák felderítésében, mielőtt azok komolyabb horderejű és költséges problémákat generálnának.

A fejlett drón technológia hasznosulása a BIM keretei között

Ahogyan azt fentebb is említettük, a BIM módszerének kulcsa 3D-s tervek adatokkal történő egyesítése. Nem mindegy viszont az adatok begyűjtésének módja, pontossága és hatékonysága.

Ennek szellemében a mostanra elavultnak számító, időigényes földi lézerszkenneres adatgyűjtés korszerűbb alternatívája lehet a modern drón technológia bevetése.
Fejlett drónokkal ugyanis,

  • kiemelkedő precizitással gyűjthetők a szükséges adatok;
  • a korábban alkalmazott módszerekhez képest jóval rövidebb idő alatt.

Ebből egyenesen következik, hogy a drónok és a BIM integrálása adatmennyiségtől függetlenül is kedvező hatást gyakorolhat az építkezések hatékony kivitelezésére és végeredményére. Mindjárt mutatjuk, hogyan is néz ki mindez a gyakorlatban.

Amiért egyre növekszik a drón iránti kereslet a BIM hatékonyságnövelésének céljából

Építési projekteknél nincs helye mellébeszélésnek, a szóba jöhető technológiák és megoldások alkalmazásáról számokra, konkrétumokra alapozva célszerű dönteni. Ehhez mérten nézzük is meg a drónok hozzáadott értékét a BIM szempontjából:

  • Egyszerűsödik az adatgyűjtés

Köszönhetően a drónokra szerelt fejlett érzékelőknek és annak a puszta ténynek, hogy a levegőből képesek felmérni az építés területét. A drón testére illesztett korszerű kamerával nagyfelbontású képek, precíz mérések és rendkívül pontos 3D modellek kivitelezhetők.

Drón technológiával az adatgyűjtés töredék idő alatt, jóval kevesebb munkaerőt igényelve, ugyanakkor mégis kiemelt pontossággal oldható meg.

  • Az ismételt mérések ugyanolyan pontossággal kivitelezhetők

A BIM módszerét tekintve a következetesség kritikus tényező. A drónok használatának másik nagy előnye, hogy minden alkalommal pontosan ugyanolyan precizitással térképezhető fel az építkezés minden négyzetcentimétere, biztosítva az adatok integritását a projekt eltérő fázisaiban.

  • A kapott adatok könnyen elérhetők, használhatók és visszakereshetők

Merthogy a drónokkal kinyert adatok könnyen integrálhatók bármely felhőinfrastruktúrába. Vagyis könnyen kialakítható az információ áramlásának az a hatékony rendszere, amelyben az adatok zökkenőmentesen jutnak el a BIM szoftverébe.

A drónok segítségével nyerhető gyorsaság és pontosság számszerűsítve

Drónok segítségével akár ötször gyorsabb az adatgyűjtés a földi lézerszkenneres gyakorlattal összevetve. A kiemelt gyorsaság pedig alacsonyabb költségeket eredményez a projekt egészére nézve.

Ami pedig a precizitást illeti, 1 km2 drón adat több mint 44 millió pontot tartalmaz, szemben a földi felmérés legfeljebb néhány ezer pontjával. Ebből egyenesen kikövetkeztethető a drónokkal nyerhető pontosság nagyságrendje is, ami a drón technológia konzekvens adatgyűjtésének köszönhetően változatlan precizitással valósul meg.

Összegzés

Látható tehát, hogy a drón technológia és a BIM módszer integrálása elképesztően izgalmas távlatokat nyithat az építési projektek tervezésének, kivitelezésének és hatékonyságnövelésének a szempontjából.

Számunkra pedig örömteli, hogy – többek között – az eddigi legnagyobb hazai zöldmezős beruházás keretei között lehetünk részesei ilyen jellegű innovatív projekteknek.

A cikket elolvasva kérdés vagy kérés merült fel a BIM módszerével, vagy pedig a drón technológia hasznosításával kapcsolatban? Beszéljünk róla! Az alábbi elérhetőségeken szívesen állunk rendelkezésre.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com